+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

Blog CAPITAL DENETIM & YMM - Yeminli Mali Müşavir İstanbul

Yeminli Mali Müşavir İstanbul

Yeminli Mali Müşavir İstanbul

Yeminli mali müşavir istanbul kavramı devletin çağdaş denetim tekniklerini ve vergi hukukuna vakıf kişilerce inceleyip rapor edebilecek kişilere olan ihtiyacı sonucu ortaya çıkmıştır.1985 yılında Katma Değer Vergisi (KDV)'nin yürülüğe girmesi ile devletin vergi inceleme elemanlarının azlığından ve kontrollerin yerine getirmemesinden dolayı ilgili yerlerin ve halkın şikayetlerine yol açmıştır. Bu nedenleri fırsat olarak görenler piyasaya asılsız belgeler sürerek haksız KDV iadesi almışlardır. Bu sebelerden ötürü yeminli mali müşavir istanbul kavramı ortaya çıkmıştır.