+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

 

01/06/2019 tarihli Resmi Gazete'de "Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ" yayımlandı.

Tebliğ ile Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Buna göre, yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

Diğer taraftan Tebliğde;

  • İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair mevzuatında belirtilen ve süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında değişiklik yapılabileceği, süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar Rapor üzerinde değişiklik yapılabileceği,
  • Sistem üzerinden hazırlanacak Raporların dispozisyonlarının, bu Raporların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartların, kuralların, usullerin ve bu hususlarda yapılacak değişikliklerin https://intvrg.gib.gov.tr/adresi üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlar ile duyurulacağı

açıklanmıştır.