+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

6552,6736 VE 7020 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ÖDEMELERİ DEVAM EDEN BORÇLAR YENİ KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAMAYACAKTIR.

Ancak anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin TAMAMININ 7143 sayılı kanunla belirlenmiş olan;

--İlk taksit ödeme süresi içinde(1.10.2018 e kadar)ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının

--İkinci taksit ödeme süresi içinde (30.11.2018 ‘e kadar)ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarının %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

7143 sayılı kanun ile getirilen bu imkandan yararlanılabilmek için ödeme yapıldığı tarihte anılan kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekmektedir.

 

6736 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan borçların 8. Taksidi ve

7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksidi

 

Ödemeleri ile 2018 Temmuz ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

 

Aynı şekilde 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme imkanından yararlanmak için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

 

Tarih : 3.6.2018