+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2016 YILINA AİT OLUP İNDİRİMLİ ORANA TABİ İADE TALEPLERİ EN GEÇ KASIM AYINA AİT KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMELİDİR.

2016 Yılına Ait Olup İndirimli Orana Tabi İade Talepleri En Geç Kasım Ayına Ait KDV Beyannamesi ile Talep Edilmelidir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilmektedir.

Buna göre, 2016 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade talebinin 2017 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinin verileceği en son tarih olan 25 Aralık 2017 tarihine kadar talep edilmesi gerekmekte olup, bu tarihe kadar iade talebinde bulunmayan mükellefler bu haklarını kaybedeceklerdir.

 

Tarih : 18.12.2017