+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 24:GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ÖDEME SÜRELERİ 28 MAYIS 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

12.05.2020

SAYI

2020 / 24

KONU

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ÖDEME SÜRELERİ  28 MAYIS 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ÖDEME SÜRELERİ (VUK.130 NO.LU SİRKÜLER İLE) 28 MAYIS 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI.

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde internet sitesinden yayımlanan 130 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

 

Saygılarımızla…