+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020/ 27:ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

 

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

29.05.2020

SAYI

2020 / 27

KONU

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

 

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 28 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 131 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 518 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından;

 

- 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/ Şubat ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin 2020/ Ocak-Şubat-Mart dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile

- Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi de  19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…..