+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 28: VERBİS’e KAYIT SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

29.06.2020

SAYI

2020 / 28

KONU

VERBİS’e KAYIT SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

 

 

VERBİS'e KAYIT SÜRELERİ UZATILDI.

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)’nun internet sitesinde yayınladığı Duyuruya göre, KVKK’nin 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine

kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…..