+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 29: 2020 YILINDA MALİ TATİL 01-20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

06.07.2020

SAYI

2020 / 29

KONU

2020 YILINDA MALİ TATİL 01-20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR.

 

2020 YILINDA MALİ TATİL 01-20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR.

Mali tatil uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor, 20 Temmuz da sona eriyor. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün ekleniyor. Dolayısıyla, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar uzamış sayılıyor.

 

-Verilme sürelerinin sonu mali tatile rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen 7. günün (27 Temmuz 2020) akşamına kadar verilebilecektir.

-Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş kabul edilmektedir. Buna göre mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar uzamış olmaktadır.

-29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 115 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında; muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin beyan süreleri değiştirilmiştir. Buna göre, verilme süreleri mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içerisinde olmayan söz konusu beyannameler (muhtasar, DV ve KDV) için mali tatil uygulaması herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Bu beyannamelerin  de 27 Temmuz 2020 Pazartesi gün sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

-Mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılmaktadır. Buna göre söz konusu beyannamelerindeki vergilerin 27 Temmuz 2020 Pazartesi  akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

-İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatilin son gününü izleyen          7. günün (27 Temmuz 2020) akşamına kadar uzamaktadır.

-Haziran/2020 dönemine ilişkin Ba ve Bs formlarının 4 Ağustos 2020 Salı günü  gece yarısına kadar sistem üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

 

-Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV),özel iletişim vergisi (ÖİV) ve şans oyunları vergisi (ŞOV) ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamaktadır.

-Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintilerine ilişkin bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil kapsamına girmemektedir.

-Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir.

 

 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” 28 Mart 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 27 Ocak 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanun’un, aynı gün yürürlüğe giren 18. maddesi ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

Kanun’un uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan 1 sıra numaralı “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” de 30 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yukarıdaki Kanun değişikliği kapsamında bu Tebliğ’de de bazı değişiklikler (10.04.2016 R.G. 2 seri numaralı Tebliğ ile) yapılmıştı.

 

Temmuz 2020 ayındaki bildirim, beyan ve ödeme sürelerine ilişkin tablo:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan

Son Ödeme

 

Tarihi

Tarihi

 

 

 

Haziran 2020 Katma Değer Vergisi

27.07.2020

27.07.2020

 

 

 

 

 

Haziran 2020 Muhtasar

27.07.2020

27.07.2020

 

Haziran 2020 Damga Vergisi

27.07.2020

27.07.2020

 

Haziran 2020 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

 

Haziran 2020 Özel İletişim Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

 

Haziran 2020 Şans Oyunları Vergisi

20.07.2020

20.07.2020

 

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

10.07.2020

10.07.2020

 

(16-30 Haziran 2020)

 

 

 

 

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

27.07.2020

27.07.2020

 

(1-15 Temmuz 2020)

 

 

 

 

Haziran 2020 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler, Sigara ve Tütün

16.07.2020

16.07.2020

 

Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

 

 

 

 

Haziran 2020 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin

16.07.2020

16.07.2020

 

Özel Tüketim Vergisi

 

 

 

 

Haziran 2020 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim

16.07.2020

16.07.2020

 

Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

 

 

 

 

Haziran 2020 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

16.07.2020

16.07.2020

 

2019 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

04.08.2020

 

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

04.08.2020

 

Haziran 2020 Ba-Bs Formları

04.08.2020

 

 

 

 

Saygılarımızla…..