+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 5: 2019 YILINDA UYGULANACAK KDV İADE ALT SINIRI BELIRLENMİŞTİR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

01.01.2019

SAYI

2019-5

KONU

2019 YILINDA UYGULANACAK KDV İADE ALT SINIRI BELIRLENDİ

 

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) ile indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2019 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2019 yılı için 14.100.-TL olarak belirlenmiştir.

            Saygılarımızla……