+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 6 : ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ PARASAL SINIR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

01.01.2019

SAYI

2019-6

KONU

ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ PARASAL SINIR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

 

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile engellilere ÖTV’den istisna araç satışında uygulanan 200.000 TL’lik parasal sınır 247.400 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır.

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen, 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlara ilişkin belirlenen 200.000 TL sınırı 247.000TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247.000 TL’yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulacaktır.

Saygılarımızla……