+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 11: KDV, MUHTASAR VE ÖTV BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

07.02.2019

SAYI

2019-11

KONU

KDV, MUHTASAR VE ÖTV BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

A) 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNDE İNDİRİMLER TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

(Tam tevkifat kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV tutarları bu satırda indirim konusu yapılacaktır.)

110 - İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 

 

B) MUH, MUHSGK, MUHGVK281 VE MUH30 KODLU BEYANNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu kesintilerin beyanı için "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir.

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

  • 137 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı:%15
  • 139 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı:%0
  • 279 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı:%15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

  • 138 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı: %15
  • 140 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0
  • 280 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15

Saygılarımızla….