+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 19: İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

03.03.2019

SAYI

2019-18

KONU

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

 

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresini uzatan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)" 3.3.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete (R.G)'de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 4.9.2018 tarihli R.G'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (4.3.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ ile uygulama süresi 4.3.2019 tarihi itibariyle sona eren düzenlemenin süresi 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, düzenleme 4.9.2019 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Saygılarımızla….