+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 23: İNDİRİMLİ KDV, ÖTV VE TAPU HARCI UYGULAMASINA İLİŞKİN SÜRELER UZATILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

21.03.2019

SAYI

2019-23

KONU

İNDİRİMLİ KDV, ÖTV VE TAPU HARCI UYGULAMASINA İLİŞKİN SÜRELER UZATILMIŞTIR

 

 

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)" yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile aşağıda başlıkla helinde belirtilen indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulamasına ilişkin süreler uzatılmıştır.

1) İndirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, konut ve işyeri satışlarında “binde 15” oranında indirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

2) Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Böylelikle, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

3) Bazı Mobilyaların tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Bir kısım mobilya ürünlerinin tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, 287 Sayılı Karar’da yer alan “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmün uygulanmasına da devam edilecektir. Buna göre, bu Karar uyarınca %8 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilemeyecektir.

4) Bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli (%1) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Böylelikle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan ve aşağıda yer verilen malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

  • 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler:
  • 87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
  • 87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:
  • 87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
  • 8716.20.00.00.00 - Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar:
  • 8716.31.00.00.00 - Tanker römork ve yarı römorklar:
  • 8716.39 - Diğerleri:
  • 8716.40.00.00.00 - Diğer römorklar ve yarı römorklar:

Diğer taraftan, 287 Sayılı Karar’da “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar (Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmün uygulanmasına da devam edilecektir. Buna göre, bu Karar uyarınca %1 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilemeyecektir.

5) Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 

6) Bazı elektrikli ev aletlerinde ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı elektrikli ev aletlerinin  ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

7) Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 2 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve motosikletlerin ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Saygılarımızla….