+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 27: İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ ÜZERİNE YAPILAN VERGİ TARHİYATLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

03.04.2019

SAYI

2019-27

KONU

İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ ÜZERİNE YAPILAN VERGİ TARHİYATLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerinden yapılan vergi tarhiyatlarına ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmeleri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili şirket tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin Kararı 03 Nisan 2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1) Başvurucuların İddiaları

Mal ve hizmet alımında bulundukları şirketin olumsuz mükellef listesinde (kod listesi) yer alması nedeniyle Vergi İdaresince yapılan uyarı üzerine 2009, 2010, 2011 yıllarına ilişkin düzeltme beyannameleri vermek zorunda bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Başvurucular, ihtirazi kayıtla verilen bu beyannameler üzerinden yapılan vergi ve gecikme faizi tahakkuku ile kesilen vergi ziya-ı cezasına karşı Vergi Mahkemesinde açtığı davaların söz konusu beyannamenin kanuni süresi geçtikten sonra verildiğinden bahisle haksız olarak reddedilmesinden yakınarak mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

2) Anayasa Mahkemesi Kararı

Özetle, Anayasa Mahkemesi konuyu; kabul edilebilirlik yönünden, esas yönünden (mülkün ve müdahalenin varlığı ile türü, müdahalenin ihlal oluşturup oluşturmadığı, ilkelerin olaya uygulanması) ve 6216 Sayılı Kanun'un 50 nci maddesi yönünden değerlendirerek;

  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
  • Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili Vergi Mahkemesine gönderilmesine

Oy birliğiyle karar vermiştir.

            Saygılarımızla…