+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 29: İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

04.04.2019

SAYI

2019-29

KONU

İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

 

Hatırlanacağı üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)”  ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştı. Daha sonra 3.3.2019 tarihli ve 2019-32/53 No.lu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın süresi 4.9.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, TCMB tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden en çok dikkat çeken husus ise düşük tutarlı ihracatlar için istisna getirilmesidir.

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin İhracat Genelgesinde 25.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest hale getirilmiştir.

Diğer bir ifadeyle, bu tutara kadar olan ihracatlarda ihracat bedelinin yurda getirilmesi veya getirilen dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

İlgili maddenin değişen hali aşağıdaki gibidir:

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

MADDE 22 (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

            Saygılarımızla….