+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 30: 2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

04.04.2019

SAYI

2019-30

KONU

2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

 

 

04/04/2019 tarihli ve KVK-51/ 2019-1 / Yatırım İndirimi – 37 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 - 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) oranında artırılarak kullanılabilecektir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Buna göre, 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %2,14 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %2,14 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla….