+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 36: SANAYİCİLERE VE İHRACATÇILARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENMİŞTİR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

17.06.2019

SAYI

2019-36

KONU

SANAYİCİLERE VE İHRACATÇILARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

 

 

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1149 Sayılı Karar yayımlandı.

Söz konusu karar uyarınca, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı; 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacağı belirlenmişti.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında.

Bu Karar ile 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenerek, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranının 18.06.2019 tarihinden itibaren sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla…