+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 37: HURDAYA AYRILAN VEYA İHRAÇ EDİLEN ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ TUTARINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

17.06.2019

SAYI

2019-37

KONU

HURDAYA AYRILAN VEYA İHRAÇ EDİLEN ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ TUTARINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

 

 

15/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araçlarda ÖTV indirimi tutarına ilişkin terkin edilebilecek üst sınır 10.000 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 12/06/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7176 Sayılı Kanun ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırı 10.000 TL’den 15.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu Karar ile söz konusu yetki kullanarak, kayıt ve tescili silinen araç karşılığı yeni alınacak araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

15.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için

12.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

0

 

            Saygılarımızla….