+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 39: LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE ÖNCELİK KONUSUNDA DANIŞTAY KARAR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

20.06.2019

SAYI

2019-39

KONU

LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE ÖNCELİK KONUSUNDA DANIŞTAY KARAR

 

 

Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekip gerekmediği hakkında Danıştay Daireleri arasında görüş farklılıkları yaşanmaktaydı.

Bunun üzerine, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu içtihatları birleştirme sürecini başlatmış ve nihayetinde limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından bahisle, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için öncelikli olarak kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı çıkmıştır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idareyi bağlayıcı nitelikte olup, bundan böyle limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için öncelikli olarak kanuni temsilcinin takibi şartı aranmayacaktır.

Saygılarımızla…..