+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 40: İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

26.06.2019

SAYI

2019-40

KONU

İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

 

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18.06.2019 tarihli yazısı ile İhracat Genelgesi'nin “İhracat bedelinin tahsili” başlıklı 8 inci maddesine yeni bir fıkra eklenerek, ihracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin DAB'a bağlanmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda da bazı şartların sağlanması kaydıyla ihracat bedeli olarak kabul edileceği düzenlenmiş ve bu husus 2019/38 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, söz konusu fıkra, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 25.06.2019 tarihli yazısıyla değiştirilerek aranan şartlara “başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki” eklenmiştir.

Değiştirilen fıkra:

(8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.

            Saygılarımızla…