+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 41: GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5'E ÇIKARILMIŞTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

01.07.2019

SAYI

2019-41

KONU

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5'E ÇIKARILMIŞTIR.

 

 

29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)" yayımlanmıştır.

Karar ile 05/09/2018 tarihinden bu yana %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 01/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5'e çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 01/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla….