+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2018 / 37: BAZI MALLARIN KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

M E V Z U A T B İ L G İ L E N D İ R M E S İ R K Ü L E R İ

TARİH

01.11.2018

SAYI

2018 -37

 

KONU

BAZI MALLARIN KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

 

 

 

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)"yayımlandı.

287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizde açıklanmaktadır.

1-Konut ve işyeri satışlarında indirimli "binde 15" oranında tapu harcı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

Bilindiği üzere, 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı BKK ile gayrimenkullerin tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcının, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil), 31.10.2018 tarihine kadar alan ve satan için "binde 15" oranında uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 31.10.2018 tarihi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, konut ve işyerlerinde alan ve satan için tapu harcının "binde 15" oranında indirimli uygulanmasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

2- Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

Hatırlanacağı üzere, yukarıda anılan 2018/11674 Sayılı BKK (2018/11674 Sayılı BKK ile değişen hali) ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na eklenen geçici 3 üncü maddeyle, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde %8 KDVuygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 31.10.2018 tarihi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

3- Bazı malların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, aşağıdaki listede yer alan malların KDV oranı 31.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Karar'da "Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez." hükmüne yer verilerek, bu Karar uyarınca %8 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilmesi önlenmiştir.

G.T.İ.P.

Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar

(kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus

mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar

(kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

4- Bazı malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan aşağıdaki malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

  • 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler:
  • 87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
  • 87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
  • 87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

Diğer taraftan, Karar'da "Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez." hükmüne yer verilerek, bu Karar uyarınca %1 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilmesi önlenmiştir.

Saygılarımızla….

 

Tarih : 1.11.2018