+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 49: DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEDİĞİ DURUMLARDA YAPILAN TARHİYATLAR HAKK. DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

25.07.2019

SAYI

2019-49

KONU

DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEDİĞİ DURUMLARDA YAPILAN TARHİYATLAR HAKK. DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

 

 

25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete'de defter ve belgelerin incelemeye gerek mücbir sebep halleri nedeniyle gerekse mücbir sebep hali olmaksızın ibraz edilmediği durumlarda yapılan tarhiyatlar hakkında Danıştay içtihadı birleştirme kararı yayımlanıştır.

 

Bu kararda özetle;

 

Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Hali Nedeni İle İncelemeye İbraz Edilmemesi;

 

Bu durumda, vergi inceleme elemanları tarafından yapılan tarhiyatların hukuka uygun olmadığı, mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükelleflerden alış yaptığı yerlerden bu belgelerin asıllarını veya suretlerini temin etmesinin istenemeyeceği, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin doğru olduğunu ispat külfetinin bulunmadığı yönünde içtihadı birleştirme kararı verilmiştir. Karar da ayrıca, zayi durumunun sadece ticaret mahkemeleri kararına bağlı olmadığı, olayın özelliğine göre zayi durumunun resmi makamlardan alınan diğer belgelerle de ispatlanabileceği, makamların bu durumu değerlendireceği şeklinde karar verilmiştir.

 

Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Hali Olmaksızın İncelemeye İbraz Edilmemesi;

 

Mükelleflerin yasal defter ve belgelerini mücbir sebep hali olmaksızın incelemeye ibraz etmediği durumlarda, yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda, bu defter ve belgelerin mahkemeye ibraz edilebileceği bilgisi verildiğinde, mahkemelerin defter ve belgelerin inceleneceği, davalı idarenin görüşü de alınarak karar verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.  Buna göre, mücbir sebep hali olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükelleflerin sadece bu sebeple tüm KDV indirimlerinin reddi yolu ile yapılan tarhiyatların iptali imkanı getirilmiştir. Ancak, bu durumda mükelleflerin ilgili dönem defter ve belgelerinin idare tarafından tekrar incelenmesinin ve gerçek duruma göre tarhiyatın düzeltilmesinin yolu açılmıştır.

 

Söz konusu Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-9.pdf

 

Saygılarımızla….