+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 50: KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI AMACI İLE İŞLETMELERİN VERBİS’E ZORUNLU KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

03.09.2019

SAYI

2019-50

 

KONU

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI AMACI İLE İŞLETMELERİN VERBİS’E ZORUNLU KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan firmalar, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS’e) kaydolmak zorundadır.  

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen sürenin 31.12.2019tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesinin (ç) bendinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Saygılarımızla….