+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 59: 7193 SAYILI KANUN İLE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV) ORANI ARTTIRILMIŞTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

09.12.2019

SAYI

2019-59

KONU

7193 SAYILI KANUN İLE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV) ORANI ARTTIRILMIŞTIR.

 

 

 

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 8 inci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 07.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış, ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Sayglarımızla….