+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 2: BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

02.01.2020

SAYI

2020 / 2

KONU

BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

 

 

 

2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli;


--- (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiştir. Diğer taraftan 2007/13033 Sayılı Karar’ın 1 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir. Buna göre, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiş; ancak perakende teslimlerinde bu oran %8 olarak uygulanacaktır.

---(I) sayılı listenin 6 ncı sırasında yapılan değişiklik uyarınca, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine tesliminde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

---(II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir. Böylelikle mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.
 

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışmdan

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

 

Karar 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla….