+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 9: BAZI TESLİMLERDE UYGULANAN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

04.03.2020

SAYI

2020 / 9

KONU

BAZI TESLİMLERDE UYGULANAN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

 

 

03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)  ile bazı teslimlere ilişkin uygulanmakta olan KDV tevkifat oranları değiştirilmiştir.

Buna göre, yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler

Yürürlükteki Oran

1/4/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Oran

Külçe Metal

5/10

7/10

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun,

5/10

7/10

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde

5/10

7/10

 

Saygılarımızla….