+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 10:YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE BİRİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

24.03.2020

SAYI

2020 / 10

KONU

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE  BİRİNCİ TAKSİT  ÖDEME SÜRELERİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNE UZADI.

 

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden        17 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 125/2020-4  no.lu  Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Beyan edilen verginin ilk taksit ödemesi de 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125

Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 17/03/2020

Sayısı: VUK-125 / 2020-4

 1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

 

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

   Bekir BAYRAKDAR

   Gelir İdaresi Başkanı

 

Saygılarımızla….