+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 17:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ’NİN 02.04.2020 TARİHLİ DUYURUSU İLE;

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu virüsün ülkemizde de sınırlı sayıda olsa da görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

✓Alışverişmerkezleri dahil perakende,

✓Sağlık hizmetleri,

✓Mobilya imalatı,

✓Demir çelik ve metal sanayii,

✓Madencilik ve taşocakçılığı,

✓Bina inşaat hizmetleri,

✓Endüstriyel mutfak imalatı,

✓Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

✓Araçkiralama,

✓Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

✓Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

✓Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılıürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

✓Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

✓Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

✓Tekstil ve konfeksiyon imalatıve ticareti,

✓Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan

mükellefler,

✓Ana faaliyet alanıitibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde

faaliyette bulunan mükelleflere ait,

işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

• Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız

çalışanlardan,

✓Ticarîkazançveya serbest meslek kazancınedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi

mükellefi olanlar,

✓Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

✓Tarımsal faaliyette bulunanlar ile

✓Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanlarıitibarıyla mücbir sebep halinde

olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi

paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma

iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)

sigortalısı olanların:

✓2020/Nisan ayısonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin

ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020

tarihine,

✓2020/Mayıs ayısonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin

ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

✓2020/Haziran ayısonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta

primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

• Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme

zammı uygulanmayacaktır.

• Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı

bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı

sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki

sigortalılardan;

✓22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

✓Kronik rahatsızlığınısağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik

edenlerin,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona

ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

• 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile

yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre

işlem yapılacaktır.

 

 

İyi Çalışmalar…