+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 19:MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI PİLOT İLLER DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER İÇİN 01.07.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

05.04.2020

SAYI

2020 / 19

KONU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI PİLOT İLLER DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER İÇİN 01.07.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI PİLOT İLLER DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER İÇİN 01.07.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğde belirtilen hükümlere göre, 01.01.2020 tarihi itibari Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlamış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan duyuru ile E-bildirge sistemi kapatılmıştı. 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 7 sıra numaralı Tebliğ’de Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile ( 7 Sıra Numaralı Tebliğ ) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında kalan diğer iller için uygulama 01.03.2020 tarihine ertelenmişti.

 

Bu kez 04 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar Ve Hizmet Beyannamesi I Sıra No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 sıra numaralı Tebliğ ile yukarıda bahsi geçen pilot iller dışındaki  mükellefler için uygulamanın başlangıç tarihi 01/07/ 2020 tarihine ertelenmiştir.

 

 

İyi Çalışmalar…