+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 21: KURUMLAR VERGİSİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

20.04.2020

SAYI

2020 / 21

KONU

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI.

 

KURUMLAR VERGİSİ BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ (VUK.127 NO.LU SİRKÜLER) İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ (VUK.128 NO.LU SİRKÜLER) UZATILDI.

 

I-  17 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yayınlanan  127 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

II-20 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yayınlanan  128 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile :

-518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

-Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin  alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…