+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 22: KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

21.04.2020

SAYI

2020 / 22

KONU

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.

 

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Şubat/2020 ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart/2020  dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

 

21 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yayınlanan  129 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile  24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Şubat/2020 ve  27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart/2020 (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart / 2020 dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…